Det visste du inte

Senast nytt

2009-11-30

Ett nytt roligt filmklipp är idag upplagt.

2009-03-10

Ett par nya blandade historier är idag upplagda.

2008-11-18

Ett roligt filmklipp är idag upplagt.

2008-09-18

Ett nytt bra tips är idag upplagt under tips & tricks.

2008-08-21

Ett nytt roligt filmklipp är idag upplagt.

2008-07-24

Tipsar om det utmärkta programmet VLC Media Player på program sidan.

2008-07-12

Skall du marknadsföra ditt företag? Då skall du titta på hur Fred och Sharon har gjort, så att inte du också gör samma misstag.

2008-06-26

Ett nytt bra tips är idag upplagt under tips & tricks.

2008-06-06

Fem nya sport citat är upplagda idag.

Sex tips när du behöver gå under skalet i Windows XP och in i Dos-miljö

Öppna ett Dos-fönster

Du behöver inte gå omvägen via Alla program, Tillbehör, Kommandotolken för att öppna ett Dos-fönster. I stället väljer du alternativet Kör, skriv in cmd och klicka på OK


Smartare Dos-fönster

Du kan få ett "smartare" Dos-fönster genom att öppna Dos-fönstret med en så kallad startväxel. I dialogrutan Kör skriver du in cmd /f :on och klickar på OK. Nu kan du använda följande fyra kortkommandon.


Ctrl + D - Nästa mapp.
Skift + Ctrl + D - Föregående mapp.
Ctrl + F - Nästa fil.
Skift + Ctrl + F - Föregående fil.


Ändra storleken på Dos-fönstret

När du har startat ett Dos-fönster kan du inte ändra på storleken annat än att ändra höjden när du drar i fönsterkanten. Du kan däremot få plats med mer text genom att köra Dos-fönstret i helskärmsläge. Högerklicka i namnlisten och välj alternativet Egenskaper. Klicka på fliken Alternativ och markera alternativet Helskärm under rubriken Skärmalternativ.


Lista Kataloger till vänster

Om du vill att fil- och mappnamnen ska visas längst till vänster när du kör kommandot dir skriver du in dir /-n vid dos-prompten.


Kopiera och klistra

Att kopiera och klistra i Dos-miljö är lättare om du känner till hemligheten med att använda snabbmenyn.


* Markera all text - Högerklicka i Dos-fönstret och välj Markera allt
* Manuell markering - Högerklicka i Dos-fönstret och välj Markera
* Kopiera markerad text - Tryck på Retur-tangenten.
* Klistra in kopierad text - Högerklicka i Dos-fönstret och välj Klistra in


Ändra färg på Dos-fönster

För att ändra färg på Dos-fönster, högerklickar du i namnlisten och väljer Egenskaper. I dialogrutan som visas, klickar du på fliken Färger och gör önskade inställningar för skärmtexten och skärmbakgrunden.


Vill du spara eller skriva ut tipset sex tips när du behöver gå under skalet i Windows XP och in i Dos-miljö så finns den även som pdf:

Ladda ner

Ladda ner tipset sex tips när du behöver gå under skalet i Windows XP och in i Dos-miljö som pdf
33 kB