Det visste du inte

Senast nytt

2009-11-30

Ett nytt roligt filmklipp är idag upplagt.

2009-03-10

Ett par nya blandade historier är idag upplagda.

2008-11-18

Ett roligt filmklipp är idag upplagt.

2008-09-18

Ett nytt bra tips är idag upplagt under tips & tricks.

2008-08-21

Ett nytt roligt filmklipp är idag upplagt.

2008-07-24

Tipsar om det utmärkta programmet VLC Media Player på program sidan.

2008-07-12

Skall du marknadsföra ditt företag? Då skall du titta på hur Fred och Sharon har gjort, så att inte du också gör samma misstag.

2008-06-26

Ett nytt bra tips är idag upplagt under tips & tricks.

2008-06-06

Fem nya sport citat är upplagda idag.

Om du är osäker på hur du jobbar i registret så rekommenderar jag dig att läsa denna guiden.
Tips!
Om du vill spärra eller dölja två eller flera enherter får du addera talen, exempelvis 4 (c:) och 8 (d:), och skriva in summan 12 i dword-värdet.

Så spärrar du en enhet i Windows XP

Om ni är flera som delar på datorn kan du dölja eller spärra en viss enhet. Med enhet menas antingen en separat hårddisk eller en partition på en hårddisk som har en egen enhetsbokstav. På samma sätt kan du även spärra exempelvis cd-rom-enheten. Om du inte vill vara så drastisk och helt spärra tillgången till en viss enhet kan du bara dölja den.


Då visas den inte i Den här datorn eller i Utforskaren i Windows XP. Däremot går det alldeles utmärkt att komma åt enheten och allt innehåll genom att klicka på Start-knappen, välj Kör och skriva in exempelvis c:\ i fältet Öppna.


I Registereditorn representeras varje enhet av ett visst värde som fördubblas för nästa enhet. A:-enheten har här värde 1, B:-enheten värdet 2, C:-enheten värdet 4, D:-enheten värdet 8 och så vidare.


Starta Registereditorn. För att dölja eller spärra en enhet i Windows XP börjar du med att öppna Registereditorn genom att klicka på Start-knappen och väljer Kör. I dialogrutan som öppnas skriver du in regedit i fältet Öppna och klickar därefter på OK


Skapa värden. Dubbelklicka på nyckeln HKEY_CURRENT_USER och bläddra fram till Sofware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer. Skapa två nya dword-värden och döp dem till NoDrives och NoViewOnDrive.


Dölj eller spärra. För att dölja en enhet dubbelklickar du på NoDrives och för att spärra en enhet dubbelklickar du på NoViewOnDrive. Ange värdet 4 för att dölja eller spärra C:-enheten eller värdet 8 för att dölja eller spärra D:-enheten.


Avbruten åtgärd. Nu kan du testa att allt fungerar som det ska genom att först logga ut och sedan in igen. Öppna Den här datorn och kontrollera att önskade enheter är dolda. Om du dubbelklickar på en spärrad enhet så visas det en meddelanderuta med texten "Åtgärden har avbrutits på grund av begränsningar i datorn. Kontakta systemadministratören."


Vill du spara eller skriva ut tipset så spärrar du en enhet i Windows XP så finns den även som pdf:

Ladda ner

Ladda ner tipset så spärrar du en enhet i Windows XP som pdf
33 kB