Det visste du inte

Senast nytt

2009-11-30

Ett nytt roligt filmklipp är idag upplagt.

2009-03-10

Ett par nya blandade historier är idag upplagda.

2008-11-18

Ett roligt filmklipp är idag upplagt.

2008-09-18

Ett nytt bra tips är idag upplagt under tips & tricks.

2008-08-21

Ett nytt roligt filmklipp är idag upplagt.

2008-07-24

Tipsar om det utmärkta programmet VLC Media Player på program sidan.

2008-07-12

Skall du marknadsföra ditt företag? Då skall du titta på hur Fred och Sharon har gjort, så att inte du också gör samma misstag.

2008-06-26

Ett nytt bra tips är idag upplagt under tips & tricks.

2008-06-06

Fem nya sport citat är upplagda idag.

Om du är osäker på hur du jobbar i registret så rekommenderar jag dig att läsa denna guiden.

Nya ikoner i Den här datorn

Du som ofta använder Den här datorn kan ha stor nytta av att lägga till fler ikoner tillsammans med hårddiskar, dvd-läsare och delade mappar – exempelvis för Kontrollpanelen, Administrationsverktyg eller Papperskorgen.


Att lägga till Kontrollpanelen är enkelt. För att visa Kontrollpanelen öppnar du en valfri mapp, exempelvis Den här datorn, och väljer Verktyg, Mappalternativ. Sedan klickar du på fliken Visning och markerar alternativet Visa ikonen Kontrollpanelen i Den här datorn.


Det går även att visa andra ikoner i Den här datorn, men då måste du gå in i Registret i Windows XP och göra vissa ändringar.


Det är dock inga komplicerade ändringar som ska göras. Det handlar bara om att skapa nya nycklar. De nya nycklarna måste ha vissa specifika namn. I vårt exempel lägger vi till en ikon för Administrationsverktyg och döper därför den nya nyckeln till {D20EA4E1-3957-11D2-A40B- 0C5020524153}.


När du namnger nyckeln är det viktigt att du även får med båda klammerparenteserna ({}) och inte blandar ihop dem med hakparenteser ([]).


Ikoner som visas. I Den här datorn visas ikoner för delade mappar, hårddiskar och dvd-läsare. Det är även enkelt att få fram ikonen Kontrollpanelen. Men för att lägga in ytterligare ikoner måste du starta Registereditorn.


Starta Registereditorn. Klicka på Start-knappen, välj Kör, skriv regedit och klicka OK. Dubbelklicka på HKEY_LOCAL_MACHINE. Bläddra dig sedan fram till nyckeln SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace.


Lägg till nyckel. Högerklicka på mappen NameSpace och välj därefter alternativet Nytt, Nyckel. Döp den nya nyckeln till {D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524153} inklusive klammerparenteserna.


Ny ikon. För att testa att den nya ikonen visas som den ska stänger du sedan mappen Den här datorn och öppnar den på nytt. Ändringarna kommer nämligen att börja gälla utan att du behöver starta om din dator.


För att lägga till ikoner i Den här datorn så kan du använda CLSID strängarna som finns i tabellen här under.


Beskrivning CLSID
Administrationsverktyg {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}
Teckensnitt {D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}
Skrivare och fax {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Mappen Program {7be9d83c-a729-4d97-b5a7-1b7313c39e0a}
Papperskorgen {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Scannrar och kameror {E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}
Schemalagda aktiviteter {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Mappen Start-meny {48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc}
Nätverksanslutningar {7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Vill du spara eller skriva ut tipset nya ikoner i Den här datorn så finns den även som pdf:

Ladda ner

Ladda ner tipset nya ikoner i Den här datorn som pdf
35 kB