Det visste du inte

Senast nytt

2009-11-30

Ett nytt roligt filmklipp är idag upplagt.

2009-03-10

Ett par nya blandade historier är idag upplagda.

2008-11-18

Ett roligt filmklipp är idag upplagt.

2008-09-18

Ett nytt bra tips är idag upplagt under tips & tricks.

2008-08-21

Ett nytt roligt filmklipp är idag upplagt.

2008-07-24

Tipsar om det utmärkta programmet VLC Media Player på program sidan.

2008-07-12

Skall du marknadsföra ditt företag? Då skall du titta på hur Fred och Sharon har gjort, så att inte du också gör samma misstag.

2008-06-26

Ett nytt bra tips är idag upplagt under tips & tricks.

2008-06-06

Fem nya sport citat är upplagda idag.

Smarta kortkommandon i Windows XP

Kommando Händelse
Win Visa eller dölja Start-menyn
Win + Break Visa dialogrutan Egenskaper för System
Win + B Går till Meddelandefältet (Nere till höger vid klockan)
Win + D Visa skrivbordet
Win +M Minimera alla fönster
Win + Skift + M Återställa minimerade fönster
Win + E Öppna Den här datorn
Win +F Söka efter en fil eller mapp
Ctrl + Win + F Söka efter datorer
Win + F1 Visa Windows Hjälp
Win + L Låsa datorn om den är uppkopplad mot en nätverksdomän, eller växla användare om den inte är uppkopplad mot en nätverksdomän.
Programtangenten Visa snabbmeny för det markerade objektet
Win + U Öppna Hjälpmedelshanteraren
Allmänna kommandon
Ctrl + C Kopiera
Ctrl + X Klippa ut
Ctrl + V Klistra in
Ctrl + Z Ångra en åtgärd
Del Ta bort
Skift + Del Ta bort markerade objekt direkt utam att slänga dem i papperskorgen
Ctrl medan du drar i filen Kopiera markerat objekt
Ctrl + Skift medan du drar i filen Skapa en genväg till det markerade objektet
F2 Byta namn på markerat objekt
Ctrl + Högerpil Flytta insättningspunkten till början av nästa ord
Ctrl + Vänsterpil Flytta insättningspunkten till början av föregående ord
Ctrl + Uppåtpil Flytta insättningspunkten till början av nästa stycke
Ctrl + Nedåtpil Flytta insättningspunkten till början av föregående stycke
Ctrl + Skift med någon av piltangenterna Markera ett textblock
Skift med någon av piltangenterna Markerar mer än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markerar text i ett dokument
Ctrl + A Markerar allt
F3 Söka efter en fil eller mapp
Alt + Retur Visa det markerade objektets egenskaper
Alt + F4 Stänga det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet
Alt + Blanksteg Öppna snaddmenyn i det aktiva fönstret
Ctrl + F4 Stäng det aktuella dokumentfönstret
Alt + Tabb Växla mellan öppna fönster
Alt + Esc Växla mellan programmen i den ordning som de startades
F6 Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet
F4 Visa Adressfältet i Den har datorn eller i Utforskaren
Skift + F10 Visa snabbmenyn för det markerade objektet
Alt + Blanksteg Visa systemmenyn i det aktiva fönstret
Ctrl + Esc Visa Start-menyn
Alt + Understruken bokstav i ett menynamn Öppna motsvarande meny
Understruken bokstav i ett kommandonamn på en öppen meny Utför kommandot
F10 Aktivera menyraden i det aktiva programmet
Högerpil Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny
Vänsterpil Öppna nästa meny till vänster eller stäng en undermeny
F5 Uppdatera det aktiva fönstret
Backsteg Visa mappen en nivå upp i Den har datorn eller Utforskaren
Esc Avbryt pågående aktivitet
Skift när du matar i en CD i CD-enheten Förhindrar att CD:n startar automatiskt
Kommandon i dialogrutor
Ctrl + Tabb Flytta framåt genom flikarna
Ctrl + Skift + Tabb Flytta bakåt genom flikarna
Tabb Flytta framåt genom alternativen
Skift+ Tabb Flytta bakåt genom alternativen
Alt + Understruken bokstav Utför motsvarande kommando på menyn eller markera motsvarande alternativ
Retur Utföra det markerade alternativet eller kanppens funktion
Blanksteg Markerar eller avmarkerar en kryssruta om det aktiva alternativet är en kryssruta
Piltangenter Markerar en knapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar
F1 Visa Hjälp
F4 Vias objekten i den aktiva listan
Backsteg Öppna mappen på nivån ovanför om en mapp är markerad i någon av dialogrutorna Spara som och Öppna
Utforskaren
End Visa nederdelen i det aktiva fönstret
Home Visa överdelen i det aktiva fönstret
Num Lock + Asterisk på det numeriska tangentbordet (*) Visa alla undermappar som finns under den markerade mappen
Num Lock + Plustecknet på det numeriska tangentbordet (+) Visa innehållet i den markerade mappen
Num Lock + Minustecknet på det numeriska tangentbordet (-) Dölja den markerade mappens undernivåer
Vänsterpil Dölja innehållet i den aktuella mappen om den är utökad eller markera den överordnade mappen
Högerpil Visa den aktuella mappens innhåll om den är dold eller markera den första undermappen
Alt + Vänsterpil eller Backsteg Går bakåt bland tidigare besökta mappar
Alt + Högerpil Går framåt bland tidigare besökta mappar

Vill du spara eller skriva ut tipset smarta kortkommandon i Windows XP så finns den även som pdf:

Ladda ner

Ladda ner tipset smarta kortkommandon i Windows XP som pdf
35 kB